Vùng đất thiêng Yên Từ và Phật giáo Việt Nam

Vùng đất thiêng Yên Từ và Phật giáo Việt Nam
Vùng đất thiêng Yên Từ và Phật giáo Việt Nam

Thiêng liêng bởi vì nơi đây là phát tích của dòng Thiền Trúc Lâm, nơi mà mấy vị vua đời Trần đã đến tu ở đây. Đây là một hiện tượng độc đáo ở trong đời sống dân tộc mà sử sách còn lưu giữ. Nếu một địa danh văn hóa tiêu biểu và độc đáo được ghi đậm trong tâm thức Việt trong xuyên suốt tiến trình lịch sử thì đó chính là vùng đất Yên Tử thiêng liêng này.

Vùng đất thiêng Yên Từ và Phật giáo Việt Nam
Vùng đất thiêng Yên Từ và Phật giáo Việt Nam

Nếu Phật giáo có một vai trò rất lớn trong đời sống tinh thần xã hội Việt, giữ một vị thế sâu đậm ở trong nền văn hóa dân tộc thì chính nơi này là một mốc son chói lọi của tiến trình Việt hóa Phật giáo khiến tư tưởng Phật giáo trở nên gần gũi, thấm đượm bản sắc dân tộc, làm cho Phật giáo Việt Nam đã hình thành nên những nét đặc trưng riêng biệt, nếu đi sâu tìm hiểu sẽ thấy rõ những nét đặc trưng đó đã làm cho Phật giáo Việt Nam hoàn toàn không giống với Phật giáo các nước khác. Yên Tử chính là cái nôi của sự kiện trọng đại ấy.

Có hiểu sâu vị thế, chính trị trong cái thế “trứng nằm dưới đá” của đất nước và luôn chịu áp lực ghê gớm của các thế lực ngoại xâm, như vậy mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của vấn đề nói trên. Để có thể thôn tính lãnh thổ, khuất phục sức đề kháng, thì thủ đoạn muôn thởu của các thế lực ngoại xâm chính là thực hiện âm mưu đồng hóa. Nội dung chính của âm mưu đó chính là tiêu diệt nền văn hóa dân tộc bản địa của chúng ta.

Hãy xem lại mấy câu có trong “Sắc chỉ của Minh Thành tổ” gửi cho viên tướng viễn chinh Chu Năng ngày 21 tháng 8 năm 1406 để thấy rõ những chuyện đó : “Hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến cácloại ca lý dân gian, hay những sách dạy trẻ nhỏ, loại sách có câu “thượng đại nhân, khưu ất kỷ” …một mảnh, một chữ đều cần phải đốt hết…các bia do An Nam dựng thì cần phá huỷ tất cả, một chữ chớ để còn…”!

Sử gia Ngô Sĩ Liên đã từng đau đớn nói đến sự tàn phá văn hóa hiểm độc ấy : “Lửa đốt sạch, thương ôi vận nước, sách vở đi đời. Muốn tìm sự tích sau cơn khói lạnh tro tàn. Thật rất khổ tâm về nỗi nét sai chữ sót…”.

Dân tộc ta đã tồn tại và phát triển được đến hôm nay là nhờ ông cha ta đã quyết liệt chống và đánh bại những thủ đoạn hiểm độc ấy của những thế lực thù địch.

Trong cái cuộc đấu tranh quyết liệt ấy, Phật giáo Việt Nam với tính cách là lực lượng văn hóa của dân tộc đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ nền độc lập dân tộc và giữ gìn, phát triển bản sắc văn hóa Việt Nam.