Vấn nạn mê tín dị đoan trong việc thờ cúng tổ tiên

Vấn nạn mê tín dị đoan trong việc thờ cúng tổ tiên
Vấn nạn mê tín dị đoan trong việc thờ cúng tổ tiên

Chúng ta cần phải chống lại nạn mê tín dị đoan. Bởi có những kẻ đã lợi dụng phong tục thờ cúng Tổ tiên, giỗ tết, những người đã khuất để mà phát triển việc bói toán, lên đồng và giải hạn v..v…

Có những gia đình thường hay đi xem bói để hỏi các ông thầy cúng họ cần phải làm những việc gì để tổ tiên phù hộ cho họ v..v… Các thầy cúng thường phán các gia chủ phải cúng giỗ linh đình, kiêng kị đủ các thứ để giải hạn. Từ đó mà các gia đình đã phải tốn tiền, tốn của vô ích, mà lại làm phát triển nạn mê tín dị đoan, gây có hại cho xã hội.

Vấn nạn mê tín dị đoan trong việc thờ cúng tổ tiên
Vấn nạn mê tín dị đoan trong việc thờ cúng tổ tiên

Chúng ta cũng không nên ủng hộ những gia đình giàu có, có chức, có quyền (nhiều khi là do mưu mô xảo quyệt, thất đức mà họ đạt được) nhân dịp giỗ tết của gia đình đã tổ chức linh đình, làm cỗ sang trọng và mời nhiều khách đến dự, đặc biệt là những cấp trên có quyền lực. Họ muốn thông qua những việc tổ chức những ngày giỗ tết, ăn uống để có thể làm ăn dễ dàng hơn sau này, mà không phải là lòng thành tâm đối với công lao Tổ tiên, với ông bà cha mẹ đã khuất. Đó chỉ là sự lợi dụng phong tục thờ cúng tổ tiên để có thể mưu lợi ích cho cá nhân và gia đình mình. Vì vậy chính họ đã vi phạm đạo đức và tư cách người con thật sự có lòng hiếu đễ, nhớ ơn tổ tiên và ông bà đã khuất. Chắc chắn rằng, tổ tiên họ không thể nào phù hộ cho những việc làm với ý định xấu xa như vậy. Chính những gia đình, những cá nhân đó cũng chẳng tin vào sự phù hộ của tổ tiên, mà họ chỉ lợi dụng những ngày giỗ tết để có thể tổ chức cỗ bàn linh đình, mưu cái lợi ích riêng cho họ.

Tóm lại, chúng ta cần phát huy những ý nghĩa tích cực của việc thờ cúng Tổ tiên, tổ chức cúng giỗ ngày mất của những người thân ở trong gia đình, với lời hứa hẹn và cố gắng làm theo việc làm, tấm gương sáng của họ. Đây cũng chính là những dịp để giáo dục cho con cái và cố gắng học tập giỏi sao cho biết ứng xử có phép tắc, kính trọng bà con họ hàng, không phân biệt giàu và nghèo, biết giữ gìn uy tín của dòng họ và ra sức cố gắng làm rạng rỡ thêm Tổ tiên của mình.

Chúng ta không nên ủng hộ hiện tượng gia đình chủ nghĩa, dòng họ chủ nghĩa, cậy uy thế dòng họ để mà bắt nạt người khác, lợi dụng để mà tìm kiếm thêm chức tước, danh vị, đặc quyền cho người thân … Nhưng chúng ta nên trân trọng giữ gìn, vun đắp cho tình nghĩa họ hàng, vừa là tình cảm tự nhiên mà vừa là nghĩa vụ của mỗi người. Nó gắn bó với phong tục Thờ phụng Tổ tiên có bản chất truyền thống và được duy trì bền vững ở các gia đình Việt hiện nay.

Thờ phụng Tổ tiên chính là nhớ đến công đức của ông cha, tổ tiên nhiều đời. Từ đó, ngày nay anh em máu mủ ruột thịt lại có thể cùng nhau đoàn kết, giúp nhau làm điều thiện, tránh những điều ác. Ý nghĩa của tinh thần của tình cảm ấy sẽ trở thành sức mạnh vật chất và giúp cho cá nhân, các thành viên vượt lên mọi khó khăn để mà xây dựng gia đình hạnh phúc, cùng chung sức đóng góp cho xã hội, kiến thiết đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.