Tu nhân tích đức đúng cách

Tu nhân tích đức đúng cách
Tu nhân tích đức đúng cách

Trong cuộc sống dù bất cứ hoàn cảnh nào, ta cũng phải biết cách tu nhân tích đức, ngày càng hoàn thiện chính mình. Nhiều người nghĩ rằng, tu là việc dành riêng cho người xuất gia hoặc là những kẻ rảnh rang nhàn hạ, người thừa tiền có nhiều của, còn mình làm lụng vất vả nhọc nhằn, cơm còn không đủ ăn áo còn không đủ mặc, cuộc sống khó khăn thiếu thốn thì lấy thì giờ đâu mà tu? Hoặc nghĩ, tu là việc của những kẻ bất hạnh bần cùng, già cả hay là cô nhi quả phụ, bệnh tật bẩm sinh…. còn ta có nhiều tiền lắm của, con đông cháu đầy, quyền cao chức trọng thì tu để làm gì?

Bởi có những quan niệm như thế, nên một số người nghĩ rằng tu làm chi cho khổ hãy sống vui chơi hưởng thụ không sướng sao? Họ đâu có biết rằng, nếu chúng ta biết tu thì thế gian này mới giảm bớt tệ nạn xã hội, thì con người sẽ đoàn kết và thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, bằng tình người ở trong cuộc sống với tấm lòng vô ngã, với sự vị tha.

Tu nhân tích đức đúng cách
Tu nhân tích đức đúng cách

Thế giới loài người có rất nhiều tôn giáo, có học thuyết chính trị triết lý khác nhau, nhưng nếu chúng ta không biết lựa chọn cho mình con đường tốt đẹp, thì ta sẽ rơi vào chỗ tối tăm và mờ mịt. Một số người nói rằng tôn giáo nào cũng tốt, nhưng nói  như vậy là không đúng, tôn giáo nào có thể hướng dẫn cho ta biết cách làm chủ bản thân, làm cho ta tin sâu nhân quả, không sát sinh hại vật và làm cho ta thương yêu bình đẳng mọi người mới thật sự là tôn giáo tốt đẹp.

Con người lúc nào cũng khởi lên những tâm niệm tốt xấu lẫn lộn, nếu chúng ta mặc tình thả trôi theo những tâm niệm xấu ác như vậy thì ta sẽ gây ra đau khổ cho nhiều người. Để hạn chế cái tâm niệm xấu ác, chúng ta cần phải mở rộng tấm lòng từ bi rộng lớn nhằm chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau thành an vui và hạnh phúc.

Nhiều người không biết thường hay phàn nàn, được ở yên trong chùa thì mới là tu hoặc ở thâm sơn cùng cốc không có ai thì mới là tu và được nhập thất ở yên một chỗ đó mới là tu…..Nếu chúng ta, ai cũng muốn tu như vậy hết thì cái xã hội này sẽ bị phế bỏ, vì không có ai làm việc, không có ai đóng góp thì lấy gì ăn để mà sinh sống. Quan niệm đó chỉ dành cho một số người nào đó đã già,  bị mất sức lao động, hoặc là có dư tiền của để sống hay chán cảnh phồn hoa phố thị, đua chen giành giựt….