Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất

19/07/2016 Nguyễn Mạnh 0

Từ sau khi được tự do tổ chức giáo hội và hành đạo, các cấp lãnh đạo tông phái Phật giáo nhận thấy để có tiếng nói mạnh trong nước và ngoài nước thì phải kết hợp thành một tổ chức có quy luật như Giáo hội Công giáo La Mã với […]

Lịch sử phát triển Phật giáo ở Việt Nam

Lịch sử phát triển Phật Giáo ở Việt Nam

18/07/2016 Nguyễn Mạnh 0

Phật giáo được du nhập vào miền Bắc ở Việt Nam (Bắc Ninh hiện nay) cách đây khoảng hơn 2000 năm. Đạo Phật đã được những tăng sĩ và thương nhân Ấn Độ truyền bá rộng rãi trong dân gian. Thời đó dân Việt gọi Đức Phật là Bụt (hay Buddha), trong […]

Chỉ có tình thương là thứ có thể để lại đời

Nguyên tắc của hòa bình là gì ?

15/07/2016 Nguyễn Mạnh 0

Nguyên tắc hoà bình đầu tiên nhắc đến ứng xử bất bạo động. Hành vi bất bạo động thể hiện ở ba yếu tố: hành động, lời nói và suy nghĩ. Hành động bất bạo động là không sử dụng vũ lực để đàn áp, chống đối hay đấu tranh. […]

Thuận theo tự nhiên cũng tốt

Thuận theo tự nhiên cũng tốt

15/07/2016 Nguyễn Mạnh 0

Rất nhiều sự tình, nó thế nào, chính là như thế đó. Để nó tiến triển theo tự nhiên, kết quả sẽ tốt hơn. Khi đối mặt với sự việc, ai có thể biết rõ kết quả gì sẽ xảy ra chứ? Có một kẻ lang thang, đi vào chùa, […]