Vướng mắc tài vận thật là khó bỏ

Vướng mắc tài vận thật là khó bỏ

27/07/2016 Nguyễn Mạnh 0

Biểu hiện đầu tiên của tu tập là phát tâm từ buông xả. Sơ tâm hùng tráng, là nguyện buông hết. Người xuất gia, thì từ bỏ gia đình, sự nghiệp thế gian và dấn thân trên đường đạo. Người tại gia, thì nhờ buông bỏ mà được trở nên […]

Giàu hay nghèo?

15/03/2016 Nguyễn Mạnh 0

Bạn có 1 tỷ đồng trong tài khoản là bạn giàu? Đúng là bạn giàu hơn người có vài trăm triệu thật, nhưng bạn lại nghèo hơn người có 10 tỷ đồng rồi.  Nhiều người có 10 tỷ đồng nhưng tinh thần không thoải mái, lúc nào cũng dằn vặt […]

Tiền và hạnh phúc

Tiền tài hay danh lợi chỉ là tức thời

23/02/2016 Nguyễn Mạnh 0

Mục đích con người tham chiếm lấy không ngoài tiền bạc, danh vị, nhưng những thứ này dù tìm kiếm cũng không ra, có lúc không mời mà tự đến; cho nên quan trọng là phải có thái độ chính xác đối xử với nó. Chúng tôi lấy tiền dành […]