Ý nghĩa của chữ ĐỨC trong Phật giáo

Ý nghĩa của chữ ĐỨC trong Phật giáo

23/08/2016 Nguyễn Mạnh 0

Đức là một khái niệm triết học và phổ quát trong các truyền thống đạo học của phương Đông. Lão giáo, Phật giáo và Khổng giáo  quan niệm về chữ đức có chút phần khác biệt nhau nhưng đại thể thì có nét tương đồng. Theo Tự điển Hán-Việt, chữ […]

Tu nhân tích đức đúng cách

Tu nhân tích đức đúng cách

22/08/2016 Nguyễn Mạnh 0

Trong cuộc sống dù bất cứ hoàn cảnh nào, ta cũng phải biết cách tu nhân tích đức, ngày càng hoàn thiện chính mình. Nhiều người nghĩ rằng, tu là việc dành riêng cho người xuất gia hoặc là những kẻ rảnh rang nhàn hạ, người thừa tiền có nhiều […]