Mối quan hệ giữa Phật giáo và đạo đức

Mối quan hệ giữa Phật giáo và đạo đức

24/08/2016 Nguyễn Mạnh 0

Ngay từ khi mới du nhập vào Việt Nam,Phật giáo đã tìm thấy sự hài hòa cùng với các tín ngưỡng cổ truyền của dân tộc, được tổng hợp chặt chẽ ngay với chúng.Đạo đức Phật giáo với học thuyết nhân quả,nghiệp báo,cứu khổ ,cứu nạn, quan niệm nhân sinh, […]

Ý nghĩa của chữ ĐỨC trong Phật giáo

Ý nghĩa của chữ ĐỨC trong Phật giáo

23/08/2016 Nguyễn Mạnh 0

Đức là một khái niệm triết học và phổ quát trong các truyền thống đạo học của phương Đông. Lão giáo, Phật giáo và Khổng giáo  quan niệm về chữ đức có chút phần khác biệt nhau nhưng đại thể thì có nét tương đồng. Theo Tự điển Hán-Việt, chữ […]

Việc đốt tiền giấy linh hồn hay người âm đều không thể nhận được

Thực trạng việc đốt vàng mã

06/08/2016 Nguyễn Mạnh 0

Giờ đây việc đốt vàng mã đã trở thành tập tục lâu đời. Có thể thấy, việc đốt tiền vàng mã đã có khởi nguồn từ quan niệm luân hồi của Phật giáo. Mọi người đều tin rằng, sau khi mất đi linh hồn vẫn còn tồn tại, để người […]

Tục hóa vàng mã theo quan điểm Phật giáo

Tục hóa vàng mã theo quan điểm Phật giáo

05/08/2016 Nguyễn Mạnh 0

Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thượng tọa Thích Thanh Duệ  khẳng định: “Trong giáo lý Phật giáo không có việc HÓA VÀNG mã để cúng tế người chết. Quan điểm của đạo Phật hoàn toàn bác bỏ cái tục lệ mê tín […]