Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất

19/07/2016 Nguyễn Mạnh 0

Từ sau khi được tự do tổ chức giáo hội và hành đạo, các cấp lãnh đạo tông phái Phật giáo nhận thấy để có tiếng nói mạnh trong nước và ngoài nước thì phải kết hợp thành một tổ chức có quy luật như Giáo hội Công giáo La Mã với […]