Phương thức niệm Phật đời Trần

Phương thức niệm Phật đời Trần

14/05/2016 Nguyễn Mạnh 0

Không phải ngẫu nhiên đến đời Trần, phương thức niệm Phật được Thiền phái Trúc Lâm chú trọng trong việc vận dụng vào đời sống thực nghiệm tâm linh trong các Thiền đường nước Đại Việt. Mặc dầu vào thời kỳ này với sự ra đời của Thiền phái Trúc […]

Niệm Phật A Di Đà

Niệm Phật được gì ?

26/04/2016 Nguyễn Mạnh 0

Không phải tất cả hành giả niệm Phật đều có chí nguyện vãng sanh. Có một số người niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng một số khác lại niệm Phật cầu phước báo, niệm Phật để cho tâm bình an, niệm Phật để thiết lập chánh niệm… Một số người […]