Truyện Lục Tổ Huệ Năng

Lục Tổ Huệ Năng (phần cuối)

09/05/2016 Nguyễn Mạnh 0

Ðại sư Lục tổ Huệ Năng, một nhân vật lịch sử đang đi vào huyền thoại. Sự tích của ngài, mặc dù đã được ghi chép trên giấy trắng mực đen là quyễn kinh Lục Tổ Pháp Bảo Ðàn (tiếp theo) Mọi người nghe xong, đều quì xuống chắp tay. […]

Truyện Lục Tổ Huệ Năng

Lục Tổ Huệ Năng (phần 2)

07/05/2016 Nguyễn Mạnh 0

Ðại sư Lục tổ Huệ Năng, một nhân vật lịch sử đang đi vào huyền thoại. Sự tích của ngài, mặc dù đã được ghi chép trên giấy trắng mực đen là quyễn kinh Lục Tổ Pháp Bảo Ðàn. Huệ Năng nói: – Nếu như thầy thực tình vì pháp […]

Truyện Lục Tổ Huệ Năng

Lục Tổ Huệ Năng (phần 3)

06/05/2016 Nguyễn Mạnh 0

Ðại sư Lục tổ Huệ Năng, một nhân vật lịch sử đang đi vào huyền thoại. Sự tích của ngài, mặc dù đã được ghi chép trên giấy trắng mực đen là quyễn kinh Lục Tổ Pháp Bảo Ðàn (tiếp theo) Xưa nay mọi người đều có sẵn Phật pháp […]

Truyện Lục Tổ Huệ Năng

Lục Tổ Huệ Năng (phần 1)

29/04/2016 Nguyễn Mạnh 0

Ðại sư Lục tổ Huệ Năng, một nhân vật lịch sử đang đi vào huyền thoại. Sự tích của ngài, mặc dù đã được ghi chép trên giấy trắng mực đen là quyễn kinh Lục Tổ Pháp Bảo Ðàn. Ðại sư Lục tổ Huệ Năng, một nhân vật lịch sử […]