Giáo hội phật giáo hòa hảo

Lòng từ ái cao thượng

13/07/2016 Nguyễn Mạnh 0

Trong cuộc sống kinh tế khó khăn hiện nay, có không ít những tấm lòng vị tha đã hy sinh cá nhân lo cho tha nhân là một việc đáng kính và cần sự hỗ trợ của những ai điều kiện vật chất dồi dào. Hầu hết, những tín đồ […]