Hãy hòa chung với dòng chảy từ bi, và trí tuệ của Đức Phật

Sống trong hạnh phúc, an lạc

29/02/2016 Nguyễn Mạnh 0

Tứ vô lượng tâm đó là Từ, Bi, Hỷ, Xả. Có tâm Phật, chúng ta lúc nào cũng muốn giải trừ tất cả khổ đau của mọi người, luôn mở cõi lòng bao dung, tha thứ, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của người khác, bên cạnh đó, chúng ta […]

Quan Thế Âm Bồ Tát

Hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm

25/02/2016 Nguyễn Mạnh 0

Nhắc đến Phật giáo, chúng ta nghĩ đến từ bi cứu khổ. Hình ảnh cứu khổ tiêu biểu tuyệt vời nhất không ai khác hơn là đức Bồ-tát Quán Thế Âm luôn hiện hữu trong tâm thức của những người con Phật. Vị Bồ-tát này có đầy đủ phẩm chất […]

Quan Thế Âm Bồ Tát

Công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm

25/02/2016 Nguyễn Mạnh 0

Đức Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát được người Á Châu thờ cúng trang nghiêm, sùng kính rất sâu xa. Người Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam phụng thờ đức Quán Thế Âm không kém đức Phật. Chúng ta cần tìm hiểu về vị […]