Giàu hay nghèo?

15/03/2016 Nguyễn Mạnh 0

Bạn có 1 tỷ đồng trong tài khoản là bạn giàu? Đúng là bạn giàu hơn người có vài trăm triệu thật, nhưng bạn lại nghèo hơn người có 10 tỷ đồng rồi.  Nhiều người có 10 tỷ đồng nhưng tinh thần không thoải mái, lúc nào cũng dằn vặt […]

Buông xả để phiền não trôi đi, bình an trở lại với cuộc sống

Buông xả đến tự tại

08/03/2016 Nguyễn Mạnh 0

Có nhiều lý do từ bên ngoài và bên trong tâm hồn, đã tạo cho bạn khổ đau không ít. Chẳng hạn, bạn phải sống với một người mà bạn không thích. Bạn phải nghe những điều mà bạn thật sự không muốn nghe. Bạn bị vu oan một cách […]

Tiền và hạnh phúc

Tiền tài hay danh lợi chỉ là tức thời

23/02/2016 Nguyễn Mạnh 0

Mục đích con người tham chiếm lấy không ngoài tiền bạc, danh vị, nhưng những thứ này dù tìm kiếm cũng không ra, có lúc không mời mà tự đến; cho nên quan trọng là phải có thái độ chính xác đối xử với nó. Chúng tôi lấy tiền dành […]