Mối quan hệ giữa Phật giáo và đạo đức

Mối quan hệ giữa Phật giáo và đạo đức

24/08/2016 Nguyễn Mạnh 0

Ngay từ khi mới du nhập vào Việt Nam,Phật giáo đã tìm thấy sự hài hòa cùng với các tín ngưỡng cổ truyền của dân tộc, được tổng hợp chặt chẽ ngay với chúng.Đạo đức Phật giáo với học thuyết nhân quả,nghiệp báo,cứu khổ ,cứu nạn, quan niệm nhân sinh, […]

Duyên nợ thế gian

Duyên nợ thế gian

11/08/2016 Nguyễn Mạnh 0

Trong thế gian thường nói có nợ mới có duyên và đúng như vậy cái duyên của thế gian đến như một sự nhân quả, nó đến để trả nợ cho nhau ở những kiếp trước. Trong tái sinh luân hồi, duyên sẽ tồn tại và nhân – quả ân oán đời […]

Tục hóa vàng mã theo quan điểm Phật giáo

Tục hóa vàng mã theo quan điểm Phật giáo

05/08/2016 Nguyễn Mạnh 0

Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thượng tọa Thích Thanh Duệ  khẳng định: “Trong giáo lý Phật giáo không có việc HÓA VÀNG mã để cúng tế người chết. Quan điểm của đạo Phật hoàn toàn bác bỏ cái tục lệ mê tín […]

Đạo đức và kiềm chế

Đạo đức và kiềm chế

26/07/2016 Nguyễn Mạnh 0

Nói về những loại hành vi có hại, tất cả những tôn giáo lớn và những truyền thống nhân văn đều có cùng chung quan điểm. Giết người, hành vi tình dục không chân chính như bóc lột tình dục, ăn cắp… đều là có hại. Bởi vậy cho nên, chúng buộc phải được từ bỏ. […]