Albert Einstein là nhà vật lý lý thuyết người Đức nổi tiếng

Albert Einstein với Phật giáo

12/06/2016 Nguyễn Mạnh 0

Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo của toàn cầu, vượt lên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý phát xuất từ kinh […]

Đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

10/06/2016 Nguyễn Mạnh 0

Ðại Sư thế danh Nguyễn văn Bình, pháp danh Thiện Chánh, pháp tự Trí Tịnh, đạo hiệu Hân Tịnh, người miền Tây Nam Việt, sanh năm Ðinh Tỵ (1917) tại làng Mỹ An Hưng (Mương Chùa, Cái Tàu Thượng), huyện Lấp Vò, hạt Sa Ðéc; vốn dòng dõi gia giáo. […]

Cuộc đời thánh tăng Ananda

Thánh Tăng Ananda (phần 7)

05/06/2016 Nguyễn Mạnh 0

Những lời dạy ấy của đức Phật đến A Nan Ða chứng tỏ rằng Ngài biết rõ phẫm hạnh của 500 đệ tử đang có mặt nơi đó. “Nầy A Nan Ða! Khi ông thốt câu ấy, ông có chắc chắn là ở đây thực sự chẳng có tỳ khưu […]

Cuộc đời thánh tăng Ananda

Thánh Tăng Ananda (phần 5)

02/06/2016 Nguyễn Mạnh 0

Bồ Tát đạo sĩ (tiền thân Phật) bèn chỉ dạy cho nhà vua rằng:” Một vị vua khi còn ngồi trên ngôi báu vẫn có thể trau dồi đức hạnh của mình bằng cách cai trị muôn dân một cách nhân từ, giảm nhẹ các sắc thuế và hộ trì […]

Huyền thoại Đại sư Không Hải

Huyền thoại Đại sư Không Hải

30/05/2016 Nguyễn Mạnh 0

Trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản, có một vị Đại sư mà tiểu sử của Ngài thường được rất nhiều sách vở, tài liệu nghiên cứu đề cập và đặc biệt cuộc đời của Ngài được thể hiện bàng bạc trong vô số mẫu chuyện thần thoại dân gian […]

Giác linh cố HT.Thích Duy Lực được tôn trí tại tổ đường

Hòa Thượng Duy Lực (1923 – 2000)

27/05/2016 Nguyễn Mạnh 0

Sư hiệu DUY LỰC, tự GIÁC KHAI, thế danh LA DU sanh ngày 05 tháng 05 năm 1923, là người làng Long Yên, huyện Phong Thuận phủ Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc THỜI THƠ ẤU Sư hiệu DUY LỰC, tự GIÁC KHAI, thế danh LA DU sanh ngày […]

Liên Hoa Sắc được Phật cho phép xuất gia và trở thành vị tỳ kheo ni có thần thông số 1.

Liên Hoa Sắc

17/05/2016 Nguyễn Mạnh 0

Thời Phật còn tại thế, tại thành Đức Xoa Tỳ La có một mỹ nữ sắc nước hương trời, tên là Liên Hoa Sắc, con một trưởng giả vô cùng sang giàu. Lúc lên 16 tuổi Liên Hoa Sắc lấy chồng. Sau thời gian chung sống với chồng, Liên Hoa […]