Hãy tránh xa ma nghiệp

Hãy tránh xa ma nghiệp

25/02/2016 Nguyễn Mạnh 0

Tôn giáo không thể nào tự có, nếu con người không có niềm tin. Và tôn giáo không thể nào hơn chính, khi viện dẫn những quyền lực siêu nhiên để khủng bố con người và vinh danh thần linh để giết hại con người và muông thú. Tôn giáo […]

Quan Thế Âm Bồ Tát

Hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm

25/02/2016 Nguyễn Mạnh 0

Nhắc đến Phật giáo, chúng ta nghĩ đến từ bi cứu khổ. Hình ảnh cứu khổ tiêu biểu tuyệt vời nhất không ai khác hơn là đức Bồ-tát Quán Thế Âm luôn hiện hữu trong tâm thức của những người con Phật. Vị Bồ-tát này có đầy đủ phẩm chất […]

Quan Thế Âm Bồ Tát

Công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm

25/02/2016 Nguyễn Mạnh 0

Đức Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát được người Á Châu thờ cúng trang nghiêm, sùng kính rất sâu xa. Người Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam phụng thờ đức Quán Thế Âm không kém đức Phật. Chúng ta cần tìm hiểu về vị […]

Hãy học cách thông cảm và tha thứ, nếu bạn có thể.

Làm gì khi gặp những chuyện thị phi?

24/02/2016 Nguyễn Mạnh 0

Bất cứ trong một đoàn thể nào cũng không tránh khỏi chuyện thị phi, nếu trong môi trường thị phi mà vẫn giữ được bình tĩnh, hài hòa, đây mới thật sự là người trưởng thành. Trong xã hội, bất kỳ đoàn thể nào cũng có những người có quan […]

Thiền giúp con người giải tỏa những căng thẳng do cuộc sống

Phiền não và bệnh tật

24/02/2016 Nguyễn Mạnh 0

Con người bình thường, khỏe mạnh là một thể thống nhất hài hòa giữa hai yếu tố thân và tâm hay thể xác và tinh thần. Giữa thân và tâm có sự tác động, ảnh hưởng qua lại với nhau. Khoảng 5.000 năm trước, sách Hoàng Đế Nội kinh, tác […]

Nhà tiên tri Asita tiên đoán vận mệnh thái tử.

Ý nghĩa ngày Vesàkha rằm tháng Tư

24/02/2016 Nguyễn Mạnh 0

Theo Tam Tạng Kinh điển của Phật giáo Nam truyền Theravāda, ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ tát Đản sanh, Bồ tát Thành đạo và đức Phật viên tịch Níp bàn. Ba sự kiện trọng đại, tuy […]

Tiền và hạnh phúc

Tiền tài hay danh lợi chỉ là tức thời

23/02/2016 Nguyễn Mạnh 0

Mục đích con người tham chiếm lấy không ngoài tiền bạc, danh vị, nhưng những thứ này dù tìm kiếm cũng không ra, có lúc không mời mà tự đến; cho nên quan trọng là phải có thái độ chính xác đối xử với nó. Chúng tôi lấy tiền dành […]