Ảnh hưởng của Phật giáo đến xã hội ngày nay

Ảnh hưởng của Phật giáo đến xã hội ngày nay
Ảnh hưởng của Phật giáo đến xã hội ngày nay

Chúng ta có thể thấy những biến đổi xã hội ngày nay đã khiến cho các giá trị bị tác động không hề nhỏ.Sự phân hóa giàu và nghèo diễn ra nhanh chóng, đã xuất hiện lối sống thuần túy và chạy theo lợi ích vật chất,lãng quên những giá trị tinh thần,chạy theo danh vọng và tiền tài mà quên lãng việc hoàn thiện nhân cách con người.Đạo đức Phật giáo trong trường hợp này đã đóng vai trò rất quan trọng đến sự hình thành đạo đức của con người.

Có thể khẳng định rằng,từ lịch sử dân tộc Phật giáo Việt Nam đã có rất nhiều đóng góp trong việc hình thành những quan niệm tích cực,nhân bản.Những giá trị và chuẩn mực của đạo đức mà Phật giáo đề cập đến đã đi vào trong cuộc sống và được duy trì cho đến tận bây giờ.

Ảnh hưởng của Phật giáo đến xã hội ngày nay
Ảnh hưởng của Phật giáo đến xã hội ngày nay

Chẳng hạn: giá trị mà Phật giáo đề cao sự hữu ích trong cuộc sống hiện đại, cuộc sống ẩn chứa nhiều nguy cơ làm khuynh đảo những giá trị trong xã hội.Từ bi sẽ làm con người không trở nên vị tha,nhân ái, độ lượng, nó có tác dụng làm thúc tỉnh lương tâm trong mỗi con người…Đời sống hiện thực với những rủi to và bất trắc đã khiến con người ngày ngày càng hướng về các giá trị,lời khuyên đạo đức của đức Phật để có thể cân bằng tâm lý.Tri thức Phật giáo ở trong chừng mực nhất định đã áp dụng được cái nhu cầu tâm lý của con người Việt Nam hiện đại.Chính bởi vì lẽ đó mà nhiều phạm trù đạo đức của Phật giáo đã và vẫn tiếp tục được lưu trữ,sử dụng cho đến ngày nay.Tư tưởng từ bi,hỷ xã,cứu khổ,cứu nạn của đạo Phật vẫn được người Việt tiếp thu và phát huy ở trong điều kiện kinh tế thị trường.Những qui tắc đạo đức Phật giáo có nét tương đồng với chuẩn tắc đạo đức của xã hội vẫn đang được nhiều người tin theo,định hướng cho họ đời sống thực tiễn.Không những thế,chủ trương “Phật pháp với đời sống,đời sống với Phật giáo”,đạo Phật ngày nay đã bổ sung những tri thức và chuẩn mực đạo đức phù hợp với thời đại…Điều này cũng góp phần làm phong phú nền đạo đức truyền thống của dân tộc Việt…Người Việt hướng tới đức Phật với đức tâm thành kính, nó tạo thành sức mạnh tâm linh và tinh thần giúp họ vượt qua những trắc trở,cám dỗ để có thể  đạt đến cuộc sống tốt đẹp,chân thiện.Khi mà cơ chế thị trường đang bộc lộ những mặt tiêu cực của nó thì Phật giáo với những quy tắc,chuẩn mực đạo đức và cộng với niềm tin đạo đức riêng mình vẫn có những tích cực,là chỗ dựa tinh thần trong quần chúng.

Hơn thế,đạo Phật với nội dung giáo lý đã hình thành trong tín  đồ quan niệm về một trật tự đạo đức, xã hội tươi đẹp.Lý tưởng đó đã trở thành động lực thôi thúc cho các cá nhân Phật tử hướng đến những hành động tốt đẹp, và ở  trong đó con người đã hoàn toàn dứt bỏ được các dục vọng và ham muốn cá nhân. Mẫu người lý tưởng mà đạo Phật xây dựng với phong cách đạo đức từ bi, hỷ xả, vô ngã và vị tha cũng chính là mẫu người xã hội hiện đại đang cần đến.

Tóm lại, công cuộc đổi mới ở nước ta hiện đang tạo ra những  biến quan trọng ở trên các mặt kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục…

Do đó, Phật giáo Việt Nam cũng có những thay đổi thích hợp với yêu cầu của thời đại, chức năng giáo dục đạo đức xã hội cũng có những nét mới. Vai trò của Phật giáo Việt Nam ở trong lĩnh vực giáo dục đạo đức xã hội cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị.