Mối quan hệ giữa Phật giáo và đạo đức

Mối quan hệ giữa Phật giáo và đạo đức

24/08/2016 Nguyễn Mạnh 0

Ngay từ khi mới du nhập vào Việt Nam,Phật giáo đã tìm thấy sự hài hòa cùng với các tín ngưỡng cổ truyền của dân tộc, được tổng hợp chặt chẽ ngay với chúng.Đạo đức Phật giáo với học thuyết nhân quả,nghiệp báo,cứu khổ ,cứu nạn, quan niệm nhân sinh, […]

Tu đúng cách để trả ơn phụ mẫu

Tu đúng cách để trả ơn phụ mẫu

23/08/2016 Nguyễn Mạnh 0

Trước tiên là nói đến việc tu của các em học sinh đang bận việc học hành thi cử, nếu biết cách tu thì vẫn đạt được kết quả tốt đẹp. Khi cắp sách đến trường, các em đã phải quan niệm rằng, “ta phải cố gắng học cho giỏi, […]

Ý nghĩa của chữ ĐỨC trong Phật giáo

Ý nghĩa của chữ ĐỨC trong Phật giáo

23/08/2016 Nguyễn Mạnh 0

Đức là một khái niệm triết học và phổ quát trong các truyền thống đạo học của phương Đông. Lão giáo, Phật giáo và Khổng giáo  quan niệm về chữ đức có chút phần khác biệt nhau nhưng đại thể thì có nét tương đồng. Theo Tự điển Hán-Việt, chữ […]

Tu nhân tích đức đúng cách

Tu nhân tích đức đúng cách

22/08/2016 Nguyễn Mạnh 0

Trong cuộc sống dù bất cứ hoàn cảnh nào, ta cũng phải biết cách tu nhân tích đức, ngày càng hoàn thiện chính mình. Nhiều người nghĩ rằng, tu là việc dành riêng cho người xuất gia hoặc là những kẻ rảnh rang nhàn hạ, người thừa tiền có nhiều […]